xtrade logo

Информация за търговията

Търговия с Xtrade

Да търгувате с Xtrade е лесно, просто и няма скрити такси.

Покупните и продажните цени на всички инструменти са показани на главната страница за съдържание на платформата за онлайн търговия на Xtrade. При въвеждане на поръчка за покупка, нашата мощна и лесна за използване платформа за търговия позволява да добавите опция за спиране на загубите или ограничаване на печалбите, за да защитите позицията и печалбите си.

Пример за търговия

Регистрирали сте се и сте депозирали USD 17 000 с помощта на кредитна карта.

 • Дял: USD 17 000. (Депозити - Тегления + П&З на отворените позиции).
 • П&З = USD 0. (Общите печалби и загуби на всички отворени позиции, включително ежедневните премии).
 • Наличен баланс: USD 17 000. (Баланс + П&З на отворените позиции - Начални маржове).

Решавате, че скоро акциите на Apple вероятно ще паднат и преминавате на "къса" позиция (Продажба) по отношение на Apple. 7:17следобед - можете да натиснете бутона "Продажба" до акциите на Apple на главната страница на търговското лоби; продажната цена е USD 100.

Критериите ви са:

 • Брой акции (ДЗР): 2 000.
 • Затваряне при ниво на печалба: USD 90 (печалбата ще бъде 2 000* USD 10 = USD 20 000).
 • Затваряне при ниво на загуба: USB 105 (загубата ще бъде 2 000* USD 5 = USD 10 000).
 • Общата сума, при която сте продавали на късо е: 2 000*USD100 = USD 200 000.
 • Началният марж, който е необходим за акциите на Apple, е 5%: USD 10 000
 • Маржът за поддръжка, който е необходим, за да поддържате позицията на Apple, е 2.5%: USD 5 000.

Настоящите ви позиции:

 • П&З = 0 (обикновено разликите в курс купува и курс продава за Apple е 1 долар, така че бихте имали П&З от -USD 2,000).
 • Наличният баланс след като сте продали акциите на Apple е: USD 7 000 (USD 17 000 - 5%*USD 200 000 = USD 7 000).
 • "Дял":USD 17 000 (USD 17 000 + $0).

8:03следобед - акциите на Apple се покачват на USD 103.

 • П&З: -USD 6,000 (2 000*USD 100 - 2 000*USD 103).
 • Наличен баланс: USD 1 000 (USD 17 000 - 5%*USD 200000 - USD 6 000 = USD 1 000).
 • Дял: USD11 000 (USD 17 000 - USD 6 000).

Решавате да намалите загубите си и да купите акции на Apple.
8:03следобед - изпълнява се поръчката ви за покупка на цена USD 103. При търговията губите USD 6 000.

 • Дял: USB 11 000.
 • П&З: 0 (няма отворени позиции).
 • Наличен баланс: USB 11 000.
Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.