xtrade logo

Информация за търговията

Инструменти за управление на риска

Управлявайте търговията си с инструменти за управление на риска.

  • Поръчка с лимит и спиране на загубите
  • Управление на ливъриджа на сметката

Управление на желания ливъридж на сметката

ХTrade предлага гъвкавостта да търгувате с висок, нисък или без ливъридж. Можете да управлявате дяла си чрез депозиране или теглене на средства. Възможно е да контролирате общата стойност на позицията чрез отваряне или затваряне на позиции. Можете да прегледате дяла си и останалата важна информация в лентата "Моята сметка" от лявата страна на главната страница.

Пример:
Депозирате USD 200 000 (дялът ви е USD 200 000) и след това купувате петрол на стойност USD 200 000. В този случай търгувате с ливъридж 1 (без ливъридж).
Депозирате USD 20 000 (вашият дял е USD 20 000) и купувате петрол на стойност USD 200 000. В този случай търгувате с ливъридж 10.

Обърнете внимание, че за позиция, която се поддържа през нощта се заплаща премия за нощна търговия.

Поръчка със спиране на загубите, вземане на печалбата и лимит

  • Поръчка със спиране на загубата– Може да се добави към търговията преди отварянето на позицията или чрез редактиране на отворена позиция. Търгуващите могат да зададат изходна точка при губеща търговия.
  • Поръчка с вземане на печалбата – Точно обратното на поръчката за спиране на загубата, търговците могат да зададат изходна точка при печеливша търговия.
  • Поръчка с лимит – Търговците могат да отворят позиция при поръчка за покупка или продажба на предварително дефинирана цена. Целта на търговеца е да купи или продаде при по-добра цена от пазарната.

Бърз пример:
Amazon се продава при USD 305.95 - USD 306.95 (продава/купува)
Купувате 15 акции на Amazon.
Искате да ограничите загубата до USD 150.
Правите поръчка със спиране на загубите при цена USD 296.95.
Акциите на Amazon падат до USD 296.95 и след това до USD 292.
Вашата позиция ще се затвори при USD 296.95.
Загубата ви е: 15 x (306.95 – 296.95) = USD150.

Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.