xtrade logo

Информация за търговията

Управление на риска и типове поръчки

Купуване и продаване по пазарни цени

Като търговец на пазара можете да използвате ХTrade за купуване и продаване на ДЗР инструменти при текущите пазарни цени (в центъра на разликата между курс купува и продава за цената, която е установена за всеки от отделните инструменти). Xtrade предлага типове поръчки, които са достъпни в нашата платформа за търговия. ХTrade предлага поръчки с лимит, за да ви помогне да минимизирате риска.

Поръчки за спиране на загубите (Максимална загуба)

Поръчката със спиране на загубите е отличен начин да се предотвратят огромни загуби, ако цената на инструментите (акции, Forex, стоки или индекси) се придвижи в неблагоприятна посока. Поръчката със спиране на загубите инструктира Xtrade да затвори позицията, когато или ако инструментът достигне определена цена.

Когато капиталът достигне тази цена, поръчката за спиране на загубите се превръща в пазарна поръчка. Пазарната поръчка незабавно инструктира Xtrade да затвори позицията при най-добрата възможна цена. Въпреки това е необходимо да знаете, че при бързо движещи се пазари е възможно да не достигнете точната прогнозна цена, но ще бъдете възможно най-близо до нея.

Поръчката за спиране на загубите може да се използва за защита на печалбите при капитал, който се движи в благоприятна посока. Можете повторно да нулирате цената, за да затворите позицията при нея. В този случай поръчката за спиране на загубите ще инструктира ХTrade да затвори позицията при достигане на цената.

Поръчка за вземане на печалбата

Поръчката за вземане на печалбата (ограничаване на печалбата) е отличен начин да защитите печалбите си в случай, че цената на инструмента (акции, Forex, стоки или индекси) се придвижи в благоприятна посока. Поръчката за вземане на печалбата инструктира Xtrade да затвори позицията, когато и ако инструментът достигне определена цена.

ЗАБЕЛЕЖКА: При необичайни условия на пазара ДЗР може да се променя бързо, за да отрази непредвидими събития, които не могат да се управляват от фирмата или от Вас. В резултат е възможно да се изпълнят инструкциите Ви за спиране на загубите при декларирана цена (възможно е да е приложимо отрицателен слипидж), тъй като заявката за "спиране на загубите" не може да гарантира ограничаване на загубите по време на необичайни състояния на пазара.

Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.