xtrade logo

Информация за търговията

Позиция на отваряне

За да стартирате позиция от екрана на платформата за търговия на Xtrade, натиснете съответно бутоните "ПОКУПКА" или "ПРОДАЖБА".
В зависимост от това кой инструмент сте избрали, е необходимо да направите следното:

Покупка на Forex: Изберете броя на основните мерни единици/партиди,които искате да купите или продадете.

Акции или капитали: Изберете броя на акциите, които искате да купите или продадете.

Договори за индекси: Изберете броя на договорите, които искате да купите или продадете, като всяка транзакция представлява общата стойност на търговията в USD EUR (или друга валута).

Договори за стоки: Изберете броя на основните мерни единици/партиди, които искате да купите или продадете.

(Опция) Стоп лимит (Затваряне при степен на печалба): Въведете сумата на стоп лимита, при която искате да продавате/купувате инструмента, като представите максималната сума на печалбата, която искате да постигнете. Стандартната стойност обикновено е 1 пип над/под желаната цена на покупка/продажба.

(Опция) Спиране на загубите (Затваряне при цена на загуба): Въведете сумата за спиране на загубите, при която искате да продавате/купувате инструмента, като представите максималната сума на загубата, която искате да достигнете при първоначалната транзакция. Стандартната стойност обикновено е 1 пип над/под желаната цена на покупка/продажба. Обърнете внимание, че след придвижване към благоприятната цена, ръчното ограничаване на сумата за спиране/ограничаване ("Редактиране на позицията") може да осигури блокиране на печалбите

(Опция) Лимит на поръчките (попукпа/продажба), когато цената е: Задаване на цената за покупка/продажба на инструмента, когато тя удовлетвори посочената от вас цена. Задайте цената на лимита като изберете полето за отметка за лимит на поръчката (покупка/продажба, когато цената е), въведете желаната цена на поръчката (от текущата цена) и натиснете продажба/покупка.

Пример за отваряне на позиция Регистрирали сте се и сте депозирали USD 1 000 с помощта на кредитна карта.

 • Баланс: USD 1 000 (Депозити - Тегления + П&З на затворени позиции).
 • П&З = $0 (общите печалби и загуби на всички отворени позиции, включително и премията).
 • Наличен баланс: USD 1 000 (Баланс + П&З на отворените позиции - Начални маржове).
 • Дял: USD 1 000 (Баланс + П&З на отворените позиции).

1:00следобед - натискате бутона "Покупка" на злато, което се търгува при: (Продава USD 1 199.65/купува USD 1 200.35) за унция.

Вашите критерии:

 • Брой унции: 10.
 • Затваряте при цена на печалба: USD 1 250.
 • Затваряне при цена на загуба: USD 1 150.
 • Общата сума на покупката е: 10* USD1 200.35 = USD 12 003.50

Поддържащият марж, необходим за поддържане на позицията за злато е 0.3%: USD 36.01

 • П&З = 0.(Обикновено разликите в курс купува и курс продава за златото е 50 -70 цента, така че бихте имали П&З от -USD 70).
 • Наличният баланс след като сте купили златото е USD 939.99: USD 1 000 – [USD12 003.50: 200].
 • Дял: USD 1 000 (USD 1 000 + USD 0).
 • 2:15следобед - златото скача до USD 1 250.
 • П&З +USD 496.50: (10*USD 1 250 - 10*USD1 200.35).
 • Дял USD 1 496.50: (USD 1 000 + USD 496.50).

2:15следобед - поръчката ви за вземане на печалбата се изпълнява и позицията се затваря. От транзакцията спечелихте USD 496.50.
Дял: USD1 496.50
П&З: 0 (няма отворени позиции).
Наличен баланс: USD 1 496.50

Ако в 2:15 следобед златото спадне до USD 1 150:
П&З – USD 503,50: (10* USD 1 150 – 10* USD 1200.35)
Дял USD 496,50 (USD 1 000 - USD 503,50).
П&З: 0 (няма отворени позиции).
Наличен баланс: USD 496,50.

Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.