xtrade logo

Информация за търговията

Ливъридж и марж

Ливъридж

Ливъриджът е механизъм, при който вашият депозит за ДЗР марж управлява активи с много по-голяма стойност, предлагайки увеличено търговско влияние и ускорена възвращаемост. Например: Депозирате USD 1000 и вашият дял е USD1000, а предлаганият ливъридж е 1:50. Сумата на вашия ливъридж 1000 х 50 = USD 50 000. Необходимите ценни книжа (марж за депозит) се показват на всеки изскачащ екран при търговия. Ливъриджът представлява техника, използвана за увеличаване на приходите. Въпреки това ливъриджът може да умножи загубите. Напомняме, че колкото по-висок е ливъриджът, толкова по-голям е рискът за загуба на депозирания капитал. Ливъриджът може да работи както за Вас, така и срещу Вас.

Обърнете внимание, че изискванията за марж обикновено се увеличават пропорционално на стойността на търгувания актив.

Какво представлява марджин кола?

Маржът ви се наблюдава в реално време, предоставяйки преимущество да знаете къде се намирате през цялото време. Нивото на маржа за поддръжка представлява минималната сума от необходимия капитал за поддържане на отворена позиция. Ако капиталът ви падне под минималната сума, Xtrade автоматично изпълнява търговия от тип "Марджин кол", и затваря отворените позиции, докато капиталът в сметката ви надхвърли изискването за ниво на маржа за поддръжка.

Пример за марджин кол:

Регистрирали сте се и сте депозирали USD 10 000 с помощта на кредитна карта.

 • Дял:USD 10 000 (Депозити - Тегления + П&З от отворени позиции).
 • Наличен баланс: USD 10 000 (Баланс + П&З на отворените позиции - Начални маржове).
 • П&З = $0 (общите печалби и загуби на всички отворени позиции, включително и дневните премии).

10.20сутринта - Купувате 200 акции на Google (ДЗР) при цена USD 540.00.
Общата сума на покупката е: 200* USD 540 = USD 108 000.
Необходимият начален марж за 200 акции на Google е 2%: USD 2 160.
Необходимият марж за поддръжка на 200 акции на Google е 1%: USD 1 080.
Ако дялът ви спадне под USD 1 080 ще получите мардижн кол. Xtrade ще ликвидира всичките ви отворени позиции.

 • Дял: USD 10 000 (USD 10 000 + USD 0).
 • Наличният баланс след закупуването на акциите на Google е: USD 7 840 (USD 10 000 - 2%*USD 108 000).
 • П&З = USD 0.

1.00следобед - акциите на Google спадат до USD 510.

 • Дялът ви е USD 4 000 (-USD 6 000 + USD 10 000).
 • Наличен баланс:USD 1,840 (USD 10 000 - 2%* USD108 000 + 200*(USD 510 - USD 540)).
 • П&З = -USD 6 000 (200*USD 540 - 200*USD 510).

1:15 следобед - акциите на Google падат до USD 495. Получавате марджин кол и Xtrade ликвидира позицията.

 • Дял:USD 1 000 (-USD 9 000 + USD 10 000).
 • Наличен баланс: USD 0 (USD 10 000 - 2%*USD 118 000 + 200*(USD 495 - USD 540)).
 • П&З = -USD 9 000 (200*USD 495 - 200*USD 540).

Причината за получаване на марджин кол е наличен капитал от USD 1 000, а вие се нуждаете от USD 1 080, за да поддържате отворена позиция за 200 акции на Google. Следователно Xtrade са ликвидирали вашата позиция. Настоящият ви баланс е:

 • Дял:USD 1 000
 • Наличен баланс: USD 1 000 (Депозити - Тегления + П&З на затворени позиции).
 • П&З = USD 0 (няма отворени позиции).

Начален марж

За да отворите нова позиция, наличният капитал в сметката трябва да надхвърля изискваното ниво за начален марж на търговията. Нивото на маржа е различно при различните финансови инструменти.

Можете да прегледате общия необходим марж в лентата Моята сметка от лявата страна на страницата на търговската платформа. Наблюдавайте непрекъснато реалния марж

Ниво на поддържащ марж

За да поддържате отворена новата си позиция, капиталът в сметката трябва да надхвърля общото ниво на поддържащия марж. Изискванията за ниво на поддържащ марж са различни за всеки от финансовите инструменти. Xtrade винаги показва нивото на поддържащия марж за всеки от отделните инструменти.

Можете да прегледате поддържащия марж под лентата "Моята сметка" от лявата страна на главната страница. Запомнете, че поддържащият марж трябва да се наблюдава непрекъснато в реално време.

Мерки за сигурност

ХTrade автоматично затваря позициите от ваше име с оглед на финансовата ви защита, ако не се осигури допълнителен марж. Напомняме, че колкото по-висок е ливъриджът, толкова по-голям е рискът за загуба на депозирания капитал. Ливъриджът може да работи както за Вас, така и срещу Вас.

Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.