xtrade logo

Информация за търговията

Типове и цени на инструментите

ДЗР за акции, капитали, дялове - Apple, Google, Nike, JP Morgan, IBM и др.

ДЗР за дялове на ХTrade позволява да търгувате с ДЗР по целия свят в най-активно продаваните акции. Стойността на договора на ДЗР за дялове на Xtrade се цитира в центове, което означава, че ако ДЗР за акции на Apple се търгува при USD 98.56, стойността на един ДЗР за акции на Apple е USD 98.56. С 5% начален марж можете да спечелите до 20 пъти експозиции за ливъридж към най-активно търгуваните акции, изброени на световните борси.

Търговия с Forex – EUR/USD, USD/JPY и др.

Търгувайте с най-популярните международни валутни двойки с ХTrade. Нашата мушна, новаторска система за търговия осигурява над 50 Forex двойки с ливъридж. Увеличете търговския потенциал на инвестицията като използвате маржова позиция за ДЗР с ливъридж. Помнете, че ливъриджът увеличава обхвата както на възвращаемостта, така и на загубите и трябва да бъдете особено внимателни при използване на ливъридж.

ДЗР за индекси – S&P 500, Dow Jones и др.

Търгувайте с бъдещата стойност на ДЗР за индекси от популярните пазари на акции по целия свят с Xtrade. Стойността на договора за един ДЗР за индекс се равнява на цитираната цена във валутата на индекса. Например, ако UK 100 се търгуват за 6750 то стойността на един ДЗР За UK 100 е £ 6,750. Предлагаме на търгуващите на пазара фиксирани разлики в курс купува и курс продава и няма комисионна.

ДЗР за стоки – Злато, сребро, петрол, природен газ и др.

Търгувайте с основните стоки в света с Xtrade. С бързата ни, новаторска система за търговия ще получите незабавен достъп до пазарите на ДЗР за стоки. Стойността на договора за един ДЗР за стока се равнява на обявената цена във валутата на стоката. Например, ако ДЗР за злато се търгува за USD 1 200.50 , то стойността на една ДЗР за една унция злато е USD 1 200.50.

Ценообразуване

Предлагаме преглед на цените в реално време на пазарите, на които се търгува съответния инструмент. Малките, фиксирани и калибрирани премии за покупко-продажба са приложими към средната пазарна цена, за да се достигне до тръжната цена на ХTrade.

Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.