xtrade logo

Информация за търговията

Такси

Само разликите в курс купува и курс продава

Разликата в курс купува и курс продава между обявените и заявени цени на финансовия инструмент.
За да видите стойността на спреда за всеки от продуктите, разгледайте нашия списък с ДЗР.

Такси за депозити

Клиентът не се таксува с такси за депозити.

Такси за теглене

Клиентът не се таксува с такси за теглене.

Премиялни такси

Ако запазите дадена позиция отворена след определен час (приблизително 22:00GMT (21:00DST), както е показано на екрана "Детайли" на платформата за търговия на XTrade, ще бъдете таксувани с премия от XTrade, която ще бъде приспадната от сметката ви. Тази премия покрива печалбите/разходите на съответното финансиране.

Търговското обезпечение е дължимо два работни дни (Т+2) след деня на търговията (отваряне/затваряне на позиция). Тази дата се нарича още дата на вальор.

За да видите премиялните такси за покупка и продажба на всеки от продуктите, вижте нашия списък с ДЗР.

Пример за отваряне на позиция и задържането в на висока позиция: Регистрирахте се и депозирахте USD 1,000 с помощта на кердитна карта:

 • Баланс: USD 1 000 (Депозити - Тегления + П&З на затворени позиции).
 • П&З = $0 (общите печалби и загуби на всички отворени позиции, включително и премията).
 • Наличен баланс: USD 1 000 (Баланс + П&З на отворените позиции - Начални маржове).
 • Дял: USD 1 000 (Баланс + П&З на отворените позиции).

В понеделник 1:00 следобед - Натиснете "Закупуване"' EUR/USD, които се търгуват при: (Продажба 1,05034/покупка 1,05064).

Вашите критерии:

 • Сума за сделка: 10 000 EUR
 • Общата сума, която сте закупили, е: 10 000 * 1.05064 = $10 506.4
 • Премиялно закупуване: 9PM GMT (DST) и се прилага премиялна такса (-$1.8)

Вие решавате дали да затворите на следващия ден (Вторник) при 1.05104

Вашите критерии:

 • Баланс (Депозити - Тегления + P&L от затворените позиции + Премия):USD 1 002,2 (USD 1 000 – 0 + USD 4 + (-USD 1,8))
 • Премия: -1,8 пипа = - USD 1,8
 • П&З = USD 0
 • Дял: USD 1 002,2

*Ако решите да запазите търговията при отворени позиции още една нощ, отново ще бъде приложима такса за всяка от нощите.

Пример за отваряне на позиция и задържането в на висока позиция: Регистрирахте се и депозирахте USD 1,000 с помощта на кредитна карта:

 • Баланс: USD 1 000 (Депозити - Тегления + П&З на затворени позиции).
 • П&З = $0 (общите печалби и загуби на всички отворени позиции, включително и премията).
 • Наличен баланс: USD 1 000 (Баланс + П&З на отворените позиции - Начални маржове).
 • Дял: USD 1 000 (Баланс + П&З на отворените позиции).

В понеделник в 1:00 следобед - натискате "Продажба" на злато, което се търгува при: (Продава USD 1 199.65/купува USD 1 200.35) за унция.

Вашите критерии:

 • Брой унции: 10.
 • Общият брой на продажбата е: 10*USD 1 199,65 = USD 11 996,50
 • Продажба с премия: -25 пипа
 • Стойност на пип: 1 пип = USD 0,1

Ако оставите сделката отворена през нощта (10PM GMT- 9PM GMT DST) и се приложат премиални такси (-USD 2,5)

Решавате да затворите на следващия ден (Вторник) при USD 1 200,65

Вашите критерии:

 • Баланс (Депозити - Тегления + P&L на затворени позиции + премия): USD 987,5 (USD 1 000 – 0 -USD 10 + (-USD 2,5))
 • Премия: -25 пипа = - USD 2,5
 • П&З = USD 0
 • Дял: USD 987,5

*Ако решите да запазите търговията при отворени позиции още една нощ, отново ще бъде приложима такса за всяка от нощите.

Такса за неактивност

Таксата за неактивност на сметката е до 50 USD на месец и се начислява на неактивните сметки в XTrade. Сметката се счита за неактивна, ако не е имало търговска дейност за период от 3 месеца.

Dormant Account Maintenance Fee

A Dormant Account Maintenance Fee of up to $100 USD per month is assessed to Xtrade accounts that are inactive for one year or more.

Списък на доставчиците на плащания:

Име на PSP Страна Регулаторен орган
eMerchantPay Limited (EMP ) Обединено кралство Органи за финансово поведение
GlobalCollect Services B.V. Холандия Централна банка на Холандия
Safecharge Limited Република Кипър Централна банка на Кипър
PayPal Люксембург Commission de Surveillance du Secteur Financier
Skrill Обединено кралство Органи за финансово поведение
Neteller Обединено кралство Органи за финансово поведение
Wirecard Германия Федерални власти за финансов надзор (BAFin)
Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.