xtrade logo

Информация за търговията

Затваряне на позиции

За да затворите позиция на екрана на платформата за търговия на Xtradee:Изберете раздела Отворени позиции и след товаЗатваряне на позиция, за да покажете изскачащия прозорец за действие. Потвърдете намеренията си, като щракнете върху Затваряне на позицията.

Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.