xtrade logo

Информация за търговията

Удостоверяване на сметката

Благодарим, че отворихте сметка в Хtrade. Поради законовите ни задължения защитата на клиентите е наш приоритет. Следователно изискваме специфични документи, които Ви идентифицират. Тези документи трябва да бъдат подадени в Хtrade, за да можете да започнете да търгувате.
Ако сканирате документите, настоятелно препоръчваме да използвате следните настройки: 200 dpi, сиви нюанси (не цветно), файловият формат трябва да бъде JPEG, а резолюцията да се установи на 24 бита.
Документите могат да се снимат със смарагден и да се заредят в раздела "Опции на сметката на търгуващия в уеб">"Потвърждаване на сметката" или чрез мобилното приложение: "Режим на помощ и поддръжка" >"Нова тема"> "Зареждане на файл".
Нещо повече. Уверете се, че сте попълнили раздела за "Оценка на пригодността", стъпка 2 на процеса ни на регистриране, давайки информация за Вашия опит, дейност и други познания.

Осигурете следното:
ID

Официален документ със снимка

Документът трябва да показва ясно името и годината на раждане. Освен това трябва да има валидна дата на изтичане. Идеални за целта са паспортите и шофьорските книжки. Името трябва да съответства на името в молбата ви.
Address

Доказателство за актуален адрес

Адресът трябва да съответства на посочения в молбата ви. Документът може да представлява битова сметка (за електричество, телефон, вода), банково извлечение, договор за лизинг или ипотека. Обърнете внимание, че не се приемат сметки с 3 месечна давност. Уверете се, че името ви се показва на сметката, заедно с адреса и името на издалата сметката компания. Те трябва да се виждат добре.
Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.