xtrade logo

Информация за търговията

ДЗР: Бързо въведение

Договорите за разлики (ДЗР) представляват инвестиционен инструмент, разработен да позволи на търгуващите на пазара преимуществото да притежават позиции за акции, индекси, Forex и стоки без реално да притежават самата инвестиция. Търгуващите на пазара влизат в договор с ДЗР при специална цена, а разликата между тази цена и цената, при която се затваря сделката, се получава в средства.

Важно е да се запомни, че при търговията с ДЗР е възможно да загубите цялата си инвестиция или част от нея.

При нарастващата популярност на ДЗР ХTrade вярва, че това ще стане предпочитан начин за търговия на финансовите пазари. Имайки това предвид, ХTrade предлага на търгуващите ДЗР, които са популярни на финансовия пазар. Осигуряваме на търгуващите предимството да търгуват с ДЗР при маржове като използват ливъридж. Търговията с ДЗР позволява на търгуващите на пазара да търгуват с портфолио от акции, индекси или стоки, без да блокират големи суми капитал. Получавайки достъп до платформата за търговия на ХTrade , сложността на търговията с ДЗР на обмените пазари до голяма степен се елиминира. Големите разходи и закъсненията на физическите доставки на акциите, регистрирането и таксите за празници/защита, които съпровождат работата с брокер, са елиминирани, което спестява време и пари.

Обърнете внимание, че всички права на глас, които произтичат от притежанието на акции в капитала, не са приложими за собственика на ДЗР.

Пример:

Решавате, че искате да закупите акции на Google Вместо да закупите 1 000 акции на Google от брокер на борсата, можете да закупите 1 000 ДЗР на Google през платформата за търговия на Xtrade. Ако цената на акциите на Google намалее с USD 4 ще имате USD 4 000 загуба. Ако обаче цената се увеличи с USD 4 за акция, ще получите печалба от USD 4 000, все едно сте закупили самите акции.

Политика за изпълнение на поръчките
Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.