Договори и срокове

Условия и правила на работата

 

Xtrade работи чрез Xtrade International LTD., която е упълномощена и се управлява от Международната комисия за финансови услуги (Номер на лиценза IFSC/60/383/TS/19). Прочетете следните документи, преди да отворите сметка при нас.

 

Реална сметка
Отворете сметка и получете достъп до обширен диапазон от инструменти за ДЗР.Паричен бонус от $25 Не се изисква депозит.
*Приложими са условия
Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.