xtrade logo

Информация за търговията

XPoints

Таблицата по-долу показва колко XPoint точки ще получите за всеки инструмент, като търгувате сума от USD 1000.

Например:
Ако отворите позиция на EUR/USD на стойност USD 100 000, ще получите 100 XPoints при затварянето, тъй като търговията на всеки USD 1 000 има стойност 1 XPoint.

Акции

Cannabis

САЩ

Испания

Обединено кралство

Италия

Австралия

Япония

Русия

Унгария

Хонг Конг

Южна Африка

Швеция

Норвегия

Германия

Финландия

Дания

Индекси

Стоки

Forex

Облигации

ОТФ

* XPoints създадени чрез сделки с отстъпка се изчисляват по различен начин.
Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.