xtrade logo

Търгувайте с ДЗР в Xtrade

Мощната ни, новаторска платформа за търговия предлага конкурентни разлики в курс купува и курс продава, както и маржове, за широк диапазон от инструменти за ДЗР .

Търгувайте ДЗР с Xtrade

договори за разлики (ДЗР) с Xtrade –гъвкавият начин да търгувате на финансовите пазари.

Търговията с ДЗР позволява на търгуващите на пазара да вземат позиции по отношение на бъдещата стойност на ресурса, независимо дали считат, че тя ще се увеличи или намали.

Започнете сега! Търгувайте с ДЗР за акции, стоки, индекси или forex.

"Без комисионни - фиксирани разлики между курс купува и курс продава!

Фиксирани разлики между курс купува и курс продава при покупната и продажна цени. Възползвайте се от търговия без комисионни! За да видите таксите ни Щракнете тук.

Търгувайте ДЗР с ливъридж

Увеличете търговския си потенциал като използвате инструмент с ливъридж. Помнете, че ливъриджът може да работи както за Вас, така и срещу Вас и при използването му е необходимо внимание.

Търгувайте с ДЗР при вдигането и падането на пазарите

Използвайте пазарните прогнози, за да отворите позиции за покупка и продажба. Преминете на дълги или къси позиции.

Отворете сметка за търговия с Xtrade.

Отварянето на сметка в Хtrade отнема само 2 минути. Използвайте кредитна карта, Skrill или банков превод, за да финансирате сметката си.

Списък на ДЗР

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА "ДОГОВОРИ ЗА РАЗЛИКА" (ДЗР)

Условия за търговия

Клиентът приема и разбира, че Компанията няма да осигурява съвети относно ДЗР, съответните ресурси за ДЗР и (ако е приложимо) обменните курсове, по които се търгуват съответните ресурси, или да прави препоръки за инвестиции, включително в случаите при които Клиентът изисква подобен съвет и/или препоръка. Клиентът взема всички решения, свързани с инвестициите, сам.

Максимална допустима загуба

По дефиниция ДЗР (Договори за разлика) не позволяват никакви права (или задължения) върху съответните им ресурси. Компанията доставя в (или където е приложимо отчислява) търговската сметка на Клиента паричната стойност от приключилите договори за ДЗР. Тази парична стойност трябва да бъде разликата между цената при отваряне и затваряне на позицията за ДЗР (отваряне и затваряне на инициативата на клиента) намалена с начислените такси за премия. Този резултат може да бъде както отрицателен (загуба), така и положителен (печалба). Максималната възможна загуба за всеки от клиентите е не само използвания за отваряне на позицията за ДЗР марж, но може да надхвърля частично или изцяло депозираната от Клиента сума в търговската сметка. Когато загубите на клиента надхвърлят депозираната от него сума, всички отворени позиции се ликвидират и наличният му баланс става 0. Ако балансът на Клиента падне под 0 (т.е. отрицателен баланс) Компанията възстановява баланса на 0 (защита от отрицателен баланс) в съответствие със законовите изисквания. Вижте числовия пример по-долу.

Ликвидност:

Цената на ДЗР се получава от цената на съответния им ресурс (включващ акции, индекси, стоки и ЕТF; вижте раздела със списъка с ДЗР за подробности), който може да има висока ликвидност. Цената на финансовите инструменти и съответните им ресурси може да се променя бързо и в широки граници извън контрола на Клиента или Компанията. При определени пазарни условия може да бъде невъзможно поръчката на клиента да бъде изпълнена при декларираните цени. Цените на финансовите инструменти и съответните ресурси се влияят, заедно с други фактори, от промяната на националната и международна политика или от икономически събития и преобладаващите условия на съответния пазар.

Извънпазарни сделки в производни финансови инструменти:

Предлаганите от компанията ДЗР са извънпазарни сделки (т.е. неофициални), тъй като платформите за търговия онлайн на Компанията не са свързани с регулиран пазар или многостранен търговски обект, като упълномощени стокови борси.


Условията за търговия се задават от Компанията, в резултат на задължението си да осигурим най-добро изпълнение, да работим разумно и в съответствие с нашия Договор с клиента и с нашатаПолитика за най-висока лихва и изпълнение на поръчките. Всички ДЗР и онези, които Клиентът отваря през нашата търговска платформа, водят до въвеждане на поръчка от Компанията; тези поръчки могат да се затворят само от Компанията и не могат да се прехвърлят на други лица.

Ливъридж:

За да отвори и поддържа поръчка за ДЗР, Клиентът трябва да финансира и поддържа марж. Маржът представлява обикновено сравнително скромна сума, пропорционална на цялата стойност на договора по отношение на средствата. Това означава, че Клиентът ще търгува като използва “ливъридж”. Следователно сравнително малки движения на пазара могат да доведат до пропорционални и много по-големи движения в позицията на Клиента, които могат да бъдат в негова полза или обратно.

Ако пазарът се придвижи срещу позициите на клиента и/или изискването за марж се увеличи, Клиентът ще бъде уведомен да депозира допълнителни средства в кратък срок, за да поддържа позицията си. Ако Клиентът не съумее да отговори на заявката за депозиране на допълнителни средства, е възможно позициите му да бъдат затворени.


Клиентите трябва да наблюдават сметките си и да предприемат съответни действия, тъй като ливъриджът умножава загубите и/или печалбите. Компанията не наблюдава сметките на клиентите и не може да взема решения по отношение на отворените от Клиента позиции.


Пример:

Да приемем, че Клиентът е депозирал в търговската си сметка USD 2000, а ефективният приложен ливъридж е 1:100. Следователно максималната възможна идеална стойност, при която клиентът може да търгува, е USD 200 000 (100 ливъридж X USD 2000).


Да предположим, че клиентът е отворил позиция за ДЗР с идеална стойност от USD 100 000 (използваният за тази позиция първоначален марж е USD 1000). Ако съответният пазар се придвижи с 2,1% срещу позициите на клиента, това ще доведе до намаление на дяла на клиента с USD 2100 и като последствие позицията ще се затвори автоматично, което ще доведе до загуба на депозираната от Клиента сума. Тъй като депозираната от клиента сума е била USD 2000, а загубите възлизат на USD 2100, Клиентът ще изгуби депозираните средства, но няма да дължи още USD 100.


Обратно, ако пазарът се придвижи с 2,1% в полза на Клиента, това ще доведе до увеличаване на дяла му с USD 2100, които няма да бъдат кредитирани по сметката до момента, в който Клиентът затвори позицията.


Обърнете внимание, че с цел опростяване на горния пример не са взети предвид ефектите от комисионните (например премиални такси). За да научите повече относно таксите и/или комисионните на Компанията, щракнете тук.

Смекчаване на риска

Компанията предлага инструменти за смекчаване на риска, като спиране при загуби, които могат да ограничат изгубената от Клиента сума.

Отговорността за указване на инструкция за спиране при загуби е на Клиента. При указване на спиране при загуби след отварянето на позиция тази позиция се затваря автоматично въз основа на избраните от Клиента ограничения.


Въпреки това, Клиентът приема и разбира, че не се гарантира постоянната правилна работа на инструментите за смекчаване на риска и особено при наличие на неблагоприятни условия на пазара.В допълнение, при определени условия на пазара цената на сделката при поръчка за спиране на загуби може да бъде по-лоша от цената, установена от Клиента, и реализираните загуби да бъдат по-големи от очакваните.

Естество и характеристики на продукта

Търговията с ДЗР е високо спекулативна, носи голям риск, и не е подходяща за всички, а само за инвеститори, които:


  1. разбират, потвърждават и желаят да приемат свързаните икономически, юридически и други рискове.
  2. вземат предвид личните си финансови ресурси, стил на живот и задължения и са финансово способни да приемат загубите на цялото вложение.
  3. имат познания и опит да разберат търговията с ДЗР.

Предлаганите от Компанията финансови инструменти са ДЗР в тяхната цялост, т.е. производни финансови инструменти, чиято стойност се поражда от масив от свързани ресурси (като търгувани на борсата акции, двойки валути, фючърси за стоки и ETF).

Forex търговия с услугата за ДЗР на Xtrade

Пазарът на чуждестранна валута (Forex, FX или валутен пазар) представлява глобален финансов пазар за търговия на валути. Това е международният пазар с най-голям обем на търговията, с над 4 трилиона долара ежедневен обем.

Възползвайте се от предимството да бъдете част от постоянно растящата общност на търгуващите с валута онлайн и започнете да търгувате с основните FX двойки, като EUR/USD, USD/JPY и GBP/USD.

"Без комисионни - фиксирани разлики между курс купува и курс продава!

Фиксирани разлики между курс купува и курс продава при покупната и продажна цени. 2-5 пипа за EUR/USD. Възползвайте се от търговия без комисионни! За да видите таксите ни Щракнете тук.

Професионална поддръжка при търговията

Нашите графични, аналитични и автоматизирани комплекти с инструменти ще ви предложат конкурентоспособност и възможност за успешно участие на финансовите пазари с най-благоприятно съотношение на валутните двойки.

Forex търговия с ливъридж

Увеличете възможната възвращаемост на инвестицията като използвате маржова позиция за ДЗР с ливъридж. Помнете, че ливъриджът увеличава обхвата както на възвращаемостта, така и на загубите и трябва да бъдете особено внимателни при използване на ливъридж.

Отворете сметка на живо и започнете да търгувате сега!

Отварянето на сметка в Хtrade отнема само 2 минути. Използвайте кредитна карта, Skrill или банков превод, за да финансирате сметката си.

Списък на Forex

Търгувайте с ДЗР ца акции с Xtrade

Достигнете предела с гъвкавата, специализирана услуга за търговия с акции.

Договорът за разлика (ДЗР) предлага преимуществото да търгувате с акции. Възползвайте се от пазарните възможности само с депозит за марж върху реалните акции.

Когато търгувате с ДЗР просто инвестирате в очакването, че цената ще се вдигне или падне. Не е необходимо да купувате или продавате реалните акции.

Започнете да търгувате с капитали

Търговия с ДЗР за акции на най-големите глобални пазари: САЩ, Германия, Испания, Франция и др. За да видите таксите ни Щракнете тук.

Дефинирайте отново загубите и печалбите си

Задайте автоматично ограничение за търговските си операции Използвайте инструментите на платформата на Xtrade, за да затворите позициите си автоматично при достигане на зададената цена.

Отворете сметка на живо - Бързо и лесно

Отварянето на сметка в Хtrade отнема само 2 минути. Използвайте кредитна карта, Skrill или банков превод, за да финансирате сметката си.

Списък на акциите

Търгувайте ДЗР за индекси с Xtrade

ДЗР за индексите на капитали представляват финансови инструменти и представят стойността на индексните групирания на публично търгувани компании. Търговията с ДЗР за индекси осигурява широк диапазон от възможности за инвестиране. Можете да спечелите от вдигането на пазарните цени, както и от тяхното падане.

Разнообразете портфолиото си

Търгувайте с главните глобални индекси, като S&P 500, Dow Jones, NASDAQ, GER 30, JPN 225 и получете незабавен достъп до глобалните индустрии и икономики.

"Без комисионни - фиксирани разлики между курс купува и курс продава!

Фиксирани разлики между курс купува и курс продава при покупната и продажна цени. Възползвайте се от търговия без комисионни! За да видите таксите ни Щракнете тук.

Глобални ДЗР за индекси с ливъридж

Използвайте капитал с малък марж и достигнете ефекта от търговия с големи суми. Помнете, че ливъриджът увеличава обхвата както на възвращаемостта, така и на загубите и трябва да бъдете особено внимателни при използване на ливъридж.

Индексни рейтинги в реално време

Започнете да търгувате сега и получете достъп до безплатни рейтинги на индексите в реално време. Непрекъснатото актуализиране на графиките в реално време позволява дългосрочен анализ на промяната в рейтинга.

Отворете сметка на живо - Бързо и лесно

Отварянето на сметка в Хtrade отнема само 2 минути. Използвайте кредитна карта, Skrill или банков превод, за да финансирате сметката си.

Списък на индексите

Търгувайте ДЗР на стоки с Xtrade

Получете незабавен достъп до най-популярните стоки директно в нашата платформа за търговия. Злато, петрол, ребро и др. С Xtrade может еда търгувате със стоки по същия начин, както с валутни двойки, без физическо запукулане или продажба на стоките.

"Без комисионни - фиксирани разлики между курс купува и курс продава!

Фиксирани разлики между курс купува и курс продава при покупната и продажна цени. Възползвайте се от търговия без комисионни! За да видите таксите ни Щракнете тук.

Търгувайте ДЗР на стоки с ливъридж

Търгувайте на всички предлагани от нас стокови пазари - от необработен петрол и ценни метали, до кафе, памук и други стоки. Ливъриджът на ДЗР предлага да използвате маржов депозит, за да увеличите стойността на търговската си позиция. Помнете, че ливъриджът увеличава обхвата както на възвращаемостта, така и на загубите и трябва да бъдете особено внимателни при използване на ливъридж.

Определете предварително позицията на поръчката

Използвайте пазарните прогнози, за да определите отварянето на позициите си за покупка или продажба. Търгувайте с възможностите, които произтичат от увеличаването и спадането на пазара.

Контрол върху печалбите и загубите

С нашите перфектни инструменти за търговия можете да установите предварително определени лимити за печалба/загуба. Позициите ще се затворят при достигане на целите ви.

Отварянето на сметка в Хtrade отнема само 2 минути. Използвайте кредитна карта, Skrill или банков превод, за да финансирате сметката си.

Списък на стоките

Търгувайте ОТФ с Xtrade

Открийте нов начин на търговия с диапазона от ОТФ.

ОТФ (Обменни фондове за търговия) представляват предлагани на пазара продукти за акции, създадени от избор или кошница от свързани инструменти. Създадени са да проследят ефективността на секторите, стоките, облигациите, валутите, индексите и съобщенията за ликвидност.

ОТФ осигуряват достъп до портфолио от финансови инструменти, но имат допълнителното предимство, че се търгуват като акции на стоковите борси.

"Без комисионни - фиксирани разлики между курс купува и курс продава!

Фиксирани разлики между курс купува и курс продава при покупната и продажна цени. Възползвайте се от търговия без комисионни! За да видите таксите ни Щракнете тук.

Професионални инструменти за търговия

Следете актуалното състояние и се образовайте с данни от пазарите в реално време и широк избор от графики, анализи и автоматични набори с инструменти, предлагани на всички наши платформи - ,за уеб, мобилна и на таблет.

Широка гама от инструменти

Максимизирайте търговския си опит с над 1 000 финансови инструмента и с над 25 ОТФ за търговия.

Отварянето на сметка в Хtrade отнема само 2 минути. Използвайте кредитна карта, Skrill или банков превод, за да финансирате сметката си.

Списък на ОТФ

Търгувайте държавни акции с услугата за ДЗР на Xtrade

Открийте нов начин за търговия в нашия диапазон от водещи инструменти за дълг.

ДЗР за държавен дълг представляват финансови инструменти, които проследяват стойността на най-важните държавни сертификати, носещи лихви. Те са създадени, за да се проследи ефективността на САЩ за 5, 10 и 30 години в съкровищни бонове, британски "Gilt Long Governments" и 10 годишни облигации в евро.

Тези нови ДЗР осигуряват видимост в света на държавните задължения и имат добавеното преимущество да се търгуват при отваряне на съответен обмен.

Без комисионни - фиксирани разлики между курс купува и курс продава!

Фиксирани разлики между цените на курс купува и курс продава. Наслаждавайте се на търговия без комисионни! За да видите таксите ни Щракнете тук.

Професионални инструменти за търговия

Получавайте нова информация и познания с реални пазарни данни и голям избор от разширени графични, аналитични и автоматизирани комплекти с инструменти, предлагани на всичките ни платформи - уеб, мобилна и таблет.

Голямо разнообразие от инструменти

Максимизирайте търговската си опит с финанстови инструменти за дълг от САЩ, Обединеното кралство и Германия.Отварянето на сметка в Xtrade отнема само 10 минути. Използвайте кредитна карта, Skrill или банков превод, за да финансирате сметката си.

Списък от облигации

Търгувайте с ДЗР за криптовалути с Xtrade

Ще получите незабавен достъп до най-популярните криптовалути, директно на нашата платформа за търговия: Биткойн, лайткойн, даш и етериум.

Търгувайте с най-добрите инструменти на финансовите пазари, събрали над ~1500% от началото на 2017г.


Към края на 2016г. бяха въведени и същуствуват повече от 700 цифрови валути. Имайки това предвид, за нас е изненада, че през 2017г. общият обем на пазара на цифрови валути достигна $98 352 688 563. Тази феноменална сума е още по-смайваща, като се има предвид простия факт, че този пазар започна да се развива само преди 8 години.

Пазарът на цифрови валути е силно ликвиден и търпи драстични трендове.

ДЗР за криптовалути

ДЗР (Договори за разлики) за криптовалути предлагат възможност за търговия на пазара на криптовалути без необходимостта да притежавате такива.

ДЗР за криптовалути представлява договор между продавача и купувача, при които обикновено купувачът заплаща на продавача разликата между текущата стойност на сумата в криптовалута и нейната стойност в края на договора.

Без комисионни - фиксирани спредове!

Фиксирани разлики между цените на курс купува и курс продава. Наслаждавайте се на търговия без комисионни! За да прегледате таксите, Щракнете тук.

Търгувайте с ДЗР за криптовалути с ливъридж

Увеличете търговския си потенциал като използвате инструмент с ливъридж. Помнете, че ливъриджът може да работи както във Ваша полза, така и срещу Вас, и трябва да бъдете внимателни.Отнема по-малко от 2 минути да отворите сметка в Xtrade. За финансиране на сметката можете да използвате кредитна карта, Skrill или банков превод.

Списък на криптовалутите

Ready to trade?

Get started with your Xtrade account today

Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.