Goodman

SHARES

15.29
0.0400undefined
Висок: 15.40
Нисък: 15.22
Разлика в курс купува и курс продава за валутна единица 5-7 Разлика в курс купува и курс продава (%) 0.46
Премиум купуване -1.8 Премиум продаване -1.5
Марж за поддръжка 2.5% Дата на изтичане n/a
Ливъридж: 20 Работно време
Loading

Trade over 1,000 international shares with Xtrade's CFD trading platform.

Start trading CFDs in Goodman. Get real-time quotes and receive dividends as if you held the share itself.

Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.