Spain 35

INDICES

9191.00
-0.2100undefined
Висок: 9250.00
Нисък: 9137.00
Разлика в курс купува и курс продава за валутна единица 1200-1400 Разлика в курс купува и курс продава (%) 0.16
Премиум купуване -800 Премиум продаване -500
Марж за поддръжка 0.25% Дата на изтичане Jun 18, 2019 10:30 AM
Ливъридж: 200 Работно време
Loading

Stock index CFD trading provides you with a wide range of investment opportunities.

Start trading CFDs in Spain 35 and leverage small margin deposits to magnify trading volume. Track sectors and economies.

Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.