Spain 35

INDICES

8744.50
0.5500undefined
Висок: 8803.04
Нисък: 8678.00
Разлика в курс купува и курс продава за валутна единица 1200-1400 Разлика в курс купува и курс продава (%) 0.17
Премиум купуване -800 Премиум продаване -500
Марж за поддръжка 0.25% Дата на изтичане Sep 18, 2019 11:30 AM
Ливъридж: 200 Работно време
Loading

Stock index CFD trading provides you with a wide range of investment opportunities.

Start trading CFDs in Spain 35 and leverage small margin deposits to magnify trading volume. Track sectors and economies.

Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.