USD/HKD

FOREX

7.8412
0.0100undefined
Висок: 7.8407
Нисък: 7.8370
Разлика в курс купува и курс продава за валутна единица 15-20 Разлика в курс купува и курс продава (%) 0.03
Премиум купуване -1.2 Премиум продаване -2.3
Марж за поддръжка 0.25% Дата на изтичане n/a
Ливъридж: 200 Работно време
Loading
Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.