NZD/USD

FOREX

0.64931
-0.0900undefined
Висок: 0.64959
Нисък: 0.64839
Разлика в курс купува и курс продава за валутна единица 3-5 Разлика в курс купува и курс продава (%) 0.08
Премиум купуване -0.9 Премиум продаване -2.3
Марж за поддръжка 0.15% Дата на изтичане n/a
Ливъридж: 400 Работно време
Loading
Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.