NZD/USD

FOREX

0.63879
-0.0900undefined
Висок: 0.63963
Нисък: 0.63759
Разлика в курс купува и курс продава за валутна единица 2.8-5 Разлика в курс купува и курс продава (%) 0.08
Премиум купуване -0.9 Премиум продаване -2.3
Марж за поддръжка 0.15% Дата на изтичане n/a
Ливъридж: 400 Работно време
Loading
Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.