AUD/USD

FOREX

0.67564
-0.0500undefined
Висок: 0.67644
Нисък: 0.67453
Разлика в курс купува и курс продава за валутна единица 1.8-5 Разлика в курс купува и курс продава (%) 0.06
Премиум купуване -1 Премиум продаване -2.5
Марж за поддръжка 0.15% Дата на изтичане n/a
Ливъридж: 400 Работно време
Loading
Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.