MSCI Brazil

ETF

40.93
-2.4200undefined
Висок: 41.92
Нисък: 40.86
Разлика в курс купува и курс продава за валутна единица 6-7 Разлика в курс купува и курс продава (%) 0.18
Премиум купуване -2 Премиум продаване -2
Марж за поддръжка 2.5% Дата на изтичане n/a
Ливъридж: 10 Работно време
Loading

Enjoy the benefits of being part of an ever growing online trading CFD community in forex.

Start trading CFDs in MSCI Brazil with low spreads and fast execution.

Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.