Gold/Silver

COMMODITIES

88.02
0.0500undefined
Висок: 88.06
Нисък: 87.75
Разлика в курс купува и курс продава за валутна единица 15-20 Разлика в курс купува и курс продава (%) 0.23
Премиум купуване -7 Премиум продаване -5
Марж за поддръжка 0.3% Дата на изтичане n/a
Ливъридж: 150 Работно време
Loading

Get instant access to the most popular commodities available directly on our trading CFD platform.

Start trading CFDs in Gold/Silver with minimum maintenance margin, best execution, up to 1:200 leverage.

Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.