Aluminum

COMMODITIES

1848.20
0.2800undefined
Висок: 1852.00
Нисък: 1837.00
Разлика в курс купува и курс продава за валутна единица 500-590 Разлика в курс купува и курс продава (%) 0.33
Премиум купуване -140 Премиум продаване -130
Марж за поддръжка 1.5% Дата на изтичане n/a
Ливъридж: 50 Работно време
Loading

Get instant access to the most popular commodities available directly on our trading CFD platform.

Start trading CFDs in Aluminum with minimum maintenance margin, best execution, up to 1:200 leverage.

Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.