xtrade logo

Aluminum

COMMODITIES

1728.20
-0.1600undefined
Висок: 1737.00
Нисък: 1714.00
Разлика в курс купува и курс продава за валутна единица n/a Разлика в курс купува и курс продава (%) 0.35
Премиум купуване -140 Премиум продаване -130
Марж за поддръжка 1.5% Дата на изтичане n/a
Ливъридж: 20 Работно време

Get instant access to the most popular commodities available directly on our trading CFD platform.

Start trading CFDs in Aluminum with minimum maintenance margin, best execution, up to 1:200 leverage.

Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.