Списък на ДЗР

Акции

САЩ

Испания

Обединено кралство

Италия

Австралия

Нова Зеландия

Япония

Русия

Унгария

Хонг Конг

Китай

Южна Африка

Швеция

Норвегия

Германия

Финландия

Дания

Швейцария

Индекси

Америка

Европа

Азия

Австралия

Стоки

Forex

Мажорни

Второстепенни

Екзотични

КриптоВалути

Облигации

ОТФ

Търговията с ДЗР включва значителен риск от загуба. Търговията с Forex/ДЗР включва значителна степен на риск и е възможно да изгубите целия инвестиран капитал. Уверете се, че разбирате свързаните рискове.